Español / English 20:40 ; martes 17 mayo 2022

Para ver toda la obra de Carmelo Hernando en imágenes,
haz clic en la web semiótica

Artículo sobre el libro "Miedo al Arte"

Carmelo Hernando publica una sèrie de fotomuntatges

L'artista Carmelo Hernando ha publicat un curiós llibre titulat Miedo al arte-Fear of art. Segons el seu autor, es tracta d'una sèrie de fotomuntatges, com un llibre “al qual, metafòricament, se li hagués tallat el llom i se li haguessin desordenat completament les pàgines. Aquest és un tema relacionat amb la llegenda del Tarot”. El llibre, doncs, té el mateix format que un joc de cartes, de grans dimensions, i sense que enlloc hi aparegui cap frase o paraula escrita. I, com les cartes tradicionals, aquesta baralla serveix per “jugar-se la vida, prevenir el passat, tirar les cartes, endevinar el present o fer solitaris”, diu Hernando.

L'obra ofereix diferents lectures, “el que jo vull és suggerir coses al lector, a través d'aquest metallenguatge de les imatges”. Una d'aquestes lectures pot ser anar ajuntant les cartes per temes segons unes fixes orientatives que s'adjunten al joc de cartes, o ordenar-les cronològicament. Així, es pot buscar les cartes relacionades amb animals antropomorfos, el món de la tecnologia, animals mitològics, la publicitat...

Amb aquesta sèrie de fotomuntatges, l'autor també ha volgut retre el seu personal homenatge als precursors d'aquesta tècnica, Hausmann, Heartfield i Renau.

Carmelo Hernando, nascut a la Rioja, va estudiar a Vitòria i a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. Actualment viu a Barcelona i treballa en el camp del fotomuntatge des del 1966. Les imatges que apareixen en aquest  Miedo al arte-fear of art corresponen als seus treballs elaborats durant els últims anys. També va col·laborar, en el període 1988-90, amb el dibuixant i dissenyador Xavier Mariscal.

HELENA XANDRI
© Helena Xandri
© DIARI DE BARCELONA, dijous 22 d’octubre
Barcelona, 1992