Español / English 13:12 ; domingo 22 mayo 2022

Para ver toda la obra de Carmelo Hernando en imágenes,
haz clic en la web semiótica

Reseña sobre la publicación "Miedo al Arte"

POR A L'ART

Un joc sense regles fixes, que pot posar a prova la retentiva. Cada jugador rep un nombre determinat de cartes-fotomuntages- i, després d'haver-les examinat, ha d'explicar les imatges que ha vist i el que li suggereixen. Aquesta pot ser una de les maneres d'utilitzar les cartes de Carmelo. Les altres les deixem per als afeccionats a la psicoanàlisis i a la interpretació dels somnis. Les imatges retingudes informen sobre l'inconscient del jugador, els seus somnis i realitats amagades. Fins i tot li poden fer una mala passada.

Redacción
© EL OBSERVADOR, Set Dies, 29 de novembre
Barcelona, 1992